Liên Hệ

Liên Hệ:Pham Duy Quang
Mobile:+84 932 839 839
Email:ducpham@ducproaudio.com
Địa Chỉ:Duc Pro Audio Co.,Ltd.

C1.04, Lô MD4-4, Scenic Valley 2, đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP HCM, Việt Nam

Tel:(+84) 28 5411 7774
Fax:(+84) 28 5411 7775